7. DAN – Ponuda agronomskih proizvoda

_

 Sektor Agronomije, kompanije KITE DOO, se bavi distribucijom pesticida, semena i đubriva, sa posebnim akcentom na sigurna i dokazana rešenja, u najvažnijim poljoprivrednim kulturama.

Cilj sektora je pronalaženje i preporuka najboljih tehnologija proizvodnje, što na samom kraju donosi bolje i kvalitetnije prinose, odnosno isplativost poljoprivredne proizvodnje. Putem sektora Agronomije, kompanija KITE DOO nastoji da kroz prava rešenja, savremene i proverene tehnologije proizvodnje, bude ono po čemu će uvek biti prepoznatljiva na tržištu Srbije.

SEME SUNCOKRET

ES LORIS CLP

– Suncokret visokog potencija za prinos i uljnosti

Hibrid suncokreta koji je otporan na primenu preparata iz grupe Imidazolinona, Clearfield Plus tehnologija.

Efikasnost herbicida CLP tehnologije omogućava čistu njivu tokom cele sezone.

LORIS CLP je suncokret najnovije generacije koji je tolerantan na sve najznačajnije ekonomske bolesti i daje stabilne prinose u različitim agroekološkim uslovima.

Agronomske karakteristike:

 • Brz početni porast i uniformnost biljaka.
 • Tolerantan na volovod A-G
 • Visoka tolerantnost na ekonomski najznačajnije bolesti kao što su Phomopsis sp., Sclerothinia sp., Alternaria sp. i druge.
 • Visok potencijal za prinos.
image

 

CS KALEDONIA HO CL

– Visokooleinski suncokret sa vrhunskom doradom SunPower

SunPower je proces dorade u kome se pazi na svako zrno semena suncokreta, gde se seme posebno čisti, kalibrira i samo seme veće od 7mm ulazi u process dorade. Na seme se nanosi fungicid, đubrivo koje sadrži azot, bor i molibden, kao i biostimulator za bolju perzistenciju samih preparata kao i boje koja se koristi u procesu dorade zlatna, a označava premijum kvalitet proizvoda.

Hibrid suncokreta koji je otporan na primenu preparata iz grupe Imidazolinona Clearfield tehnologije.

Agronomske karakteristike:

 • Visoko oleinski hibrid sa sadržajem oleinske kiseline 88-91%
 • Normalno i ujednačeno sazrevanje na kraju vegetacije
 • Snažna i zdrava biljka
 • Srednje visoka stabljika tolerentna na poleganje
 • Tolerantan na volovod A-E

SEME KUKURUZ

ES FARADAY FAO 340

– Pouzdan partner za sve uslove gajenja

Hibrid Faraday, predstavlja poslednju generaciju iz grupe TROPICAL DENT tehnologije hibridi, koji imaju izuzetno dobro razvijen korenov sistem i dobro podnose stresne uslove.

Agronomske karakteristike:

 • Visoki i stabilni prinosi
 • Adaptibilni za sve uslove gajenja
 • Izuzetno brzo otpušta vlagu
 • Velika tolerantnst na Fusarium sp.

ES RHODIUM FAO 470

– Visok potencijal za prinos

Hibrid Rhodium se dokazao u različitim agroekološkim uslovima da ima visok i stabilan potencijal za prinos.

Agronomske karakteristike:

 • Hibrid sa visokim potencijalom za prinos u intenzivnoj proizvodnji
 • Brz početni porast omogućava uniformnost samih biljaka
 • Dobar odnos zrna i zelene mase
 • Srednji položaj klipa u tipu zubana, koji je do kraja završen

ARMAGNAC FAO 480

– Za proizvođače koji žele više

Hibrid Armagnac je nov hibrid na tržištu Srbije koji se dokazao u matičnoj kompaniji KITE ZRT i  lider je u prinosu u FAO grupi 450-500.

Agronomske karakteristike:

 • Hibrid sa visokim potencijalom za prinos u intenzivnoj proizvodnji
 • Vrhunska dorada omogućava brz početni porast i uniformnost biljaka
 • Otporan na poleganje
 • Velika hektolitarska masa

PESTICIDI

PROTENDO DUO

– Dvojna sigurnost za zdraviji prinos strnih žita

Kombinacija dve akrivne materije protiokonazol i tebukonazol efikasno deluju na ekonomski najznačajnije bolesti lista i klasa kod strnih žita.

Primenom preparata Protendo Duo na početku cevtanja obezbeđuje se sigurna zaštita od ekonomski najzančajnijih bolesti lista kao što su Blumeria sp, Puccinia sp., Septoria sp., kao i najzančajnije bolesti klasa kao što je Fusarium sp.

Novo jedinstveno TWIN pakovanje je za 2 ha.

image

SCORE TOPREX

– Zdrav usev, siguran prinos

Score Toprex je regulator rasta i fungicid u usevu uljane repice sa dve aktivne materije – difenokonazol i paklobutrazol sa višestrukim delovanjem kao regulator rasta i izuzetnom efikasnosnošću na ključne bolesti.

Primenom preparata u jesen obezbeđujemo da se biljka dobro ukoreni i pripremi za zimski period, dok primenom u proleće obezbeđujemo veći broj bočnih grana koje su nosioci prinosa kod uljane repice kao i zaštitu od ekonomski najznačajnijih bolesti.

FOLIJARNA ISHRANA BILJAKA

BARRIER

– Zaštitnik biljaka od bolesti, insekata i mehaničkog oštećenja ploda

Nano shield tehnologija stvara kristalnu reštku  na površini lista biljke kombinacijom kalcijuma i silicijuma i ne dozvoljava patogenima ali ni insektima da prodru ispod površine kutikule, a kasnije i u kompletno tkivo biljke. Barrier potpomaže fizičku, biohemijsku i molekularnu otpornost biljaka na bolesti i insekte, kao i na stresne uslove za gajenje.

Primenom proizvoda Barrier utiče se na biohemijske i fizičke karakteristike, omogućava se bolja ujednačenost ploda, kao i dužinu čuvanja ploda, odnosno produžava rok trajanja ploda od berbe do konačne konzumacije.

 Germi MAX

– Snažan biostimulator za sve vrste stresa kod biljaka.

GermiMAX nastaje strogo kontrolisanom fermentacijom i predstavlja jedan od najkoncentrovanijih biostimulatora na tržištu. GermiMAX predstavlja najbolje rešenje za sve vrste stresa kod biljaka, jer pored aminokiselina sadrži i hormone, polisaharide i organske materije. Kada se pojavi bilo kakva vrsta stresa za gajenu biljku, nivo apscisinske kiseline (koja je poznata ı kao hormon starosti) raste, blokira signale ı zaustavlja normalno funkcionisanje ćelija, ubrzavajući starenje i propadanje biljke.

Primenom biostimulatora Germi MAX se utiče na smanjenje nivoa apscisinske kiseline i ubrzava procese u biljkama, a samim tim i najbitniji proces – fotosintezu i biljka na najbrži mogući način prevazilizasi stresne uslove.

AMINOPRO

– Organiski aktivator rasta sa aminokiselinama

AminoPro je organsko tečno đubrivo sa visokim sadržajem azota, napravljen uravnoteženom

mešavinom slobodnih aminokiselina i posebno pogodan za folijarnu primenu. Sadrži 20 esencijalnih aminoskiselina od kojih svaka utiče na različite procese u biljkama.

Primenom proizvoda AminoPro tokom ranog vegetativnog rasta i razvoja cveta, kao i u svim kritičnim fazama vegetativnog ciklusa kada usevima trebaju odmah dostupne hranljive materije. Slobodne aminokiseline u AminoPro se brzo apsorbuju u listovima i odmah koriste u biohemijskim procesima. Primenom AminoPro moguće je dobiti povećanje u metabolizmu rasta biljaka (prevazilaženje perioda neaktivnosti), pravilniji razvoj i rast i veće prinose, kao i povećanje sadržaja proteina u zrnu žitarica i sadržaja ulja kod uljanih kultura.

NAVODNJAVANJE

Usled sve većeg problema nedostatka padavina praćeno klimatskim promenama, navodnjavanje postaje jedna od osnovnih mera kako bi osigurali I obezbedili vaš prinos. U našem prodajnom asortimanu možete da nadjete sisteme za navodnjavanje Italijanske firme Irrimec, tifone, kišne rampe, agregate, pumpe I svu ostalu prateću opremu koja vam je neophodna kako bi vaš sistem za navodnjavanje funkcionisao.