6. DAN – John Deere AMS

_

Precizna poljoprivreda

Danas, primenjena tehnologija i digitalizacija imaju ključnu ulogu u postizanju maksimalnih prinosa, najboljeg kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i optimalne efikasnosti rada uz minimalno trošenje resursa. John Deere tehnologija za Preciznu Poljoprivredu, pomaže njenim korisnicima da njihova gazdinstva budu održiva, profitabilna i da mogu dalje da se razvijaju.
Povećanje produktivnosti mašina, kvaliteta i prinosa poljoprivrednih proizvoda, smanjenje troškova proizvodnje uz povećanje udobnosti rukovaoca, počinje korišćenjem John Deere prijemnika i monitora.

Prijemnici

Prijemnik StarFire 6000 je najsavremenije rešenje koje koristi GNSS signale sa GPS i GLONASS satelita. Modul za kompenzaciju terena (TCM) izračunava nagnutost mašine u odnosu na sve tri ose rotacije, kako bi se obezbedilo njeno pravilno pozicioniranje u svakom polju, bez obzira na terenske karakteristike. Prijemnik StarFire 6000 može da se prenosi sa jedne na drugu mašinu i tako koristi tokom cele poljoprivredne sezone.

Vrste signala

SF1 je polazni, besplatan signal, preciznosti +/- 15 cm između prolaza, savršen za obradu zemljišta, primenu mineralnih đubriva, prskanje, košenje i žetvu.

SF3 je signal preciznosti +/- 3 cm između prolaza, idealan za setvu širokoredih i uskoredih kultura. Linije vođenja koje ste napravili u setvi koristite tokom cele vegetacione sezone (9 meseci), za kultiviranje, prihranu i zaštitu useva. Zahteva dodatnu aktivaciju i licencu za određeni period zakupa.

RTK signal ima najveću preciznost između prolaza, +/-2,5 cm. Linije vođenja i granice parcela, koje su napravljene korišćenjem ovog signala, mogu se koristiti godinama, jer su eliminisane greške usled odstupanja satelita sa putanja. U slučaju gubitka signala RTK sa bazne stanice, prijemnik StarFire 6000 obezbeđuje besplatan RTK Extent signal u trajanju od 14 dana. Zahteva dodatnu aktivaciju i opremu.

KITE DOO Mobilna RTK Mreža

KITE DOO Mobilna RTK mreža pokriva teritoriju Vojvodine, Mačvu i deo Semberije.

Svim korisnicama sa ovog područja je na ovaj način omogućeno da sprovode preciznu poljoprivrednu proizvodnju, sa tačnošću od 2,5 cm i višegodišnjom ponovljivošću granica parcela i linija vođenja, pa i tako mogu da uštede 5-8% sredstva u proizvodnji.

Monitori

John Deere monitori 4. generacije imaju potpuno isti, lak za upotrebu i neverovatno intuitivan korisnički interfejs. U monitorima je ugrađeno kompletno uputstvo za rukovanje, a u standardnu opremu je uključeno: ISOBUS AEF kompatibilnost, korišćenje mapa za varijabilnu primenu repromaterijala (VRA), dokumentacija i sinhronizacija podataka.

Integrisane verzije monitora nose oznake CommandCenter 4200 i CommandCenter 4600, a prenosivi monitori imaju nazive 4240 Universal i 4640 Universal.

Sa John Deere AMS rešenjima upravljajte Vašim gazdinstvom iz komfora Vašeg doma

Kreiranje A-B linije na John Deere monitorima 4. generacije

Operativni centar

John Deere Operativni Centar je vaš poljoprivredni portal za prikupljanje i prikazivanje agronomskih podataka i informacija o mašini. Važne informacije su pregledno prikazane, što pomaže da prave odluke donesete brzo i lako.

Operativni centar na našem veb-portalu MyJohnDeere. Com, Vas sa jednog mesta povezuje sa Vašim mašinama i parcelama. Operativni centar Vam omogućuje da bez prekida razmenjujete podatke sa Vašim John Deere prodavcem, licima kojima radite usluge i drugim pouzdanim poslovnim partnerima.

John Deere Operativni centar je menadžment softver koji se koristi za:

  1. Unos mašina, opreme i inputa za proizvodnju
  2. Planiranje poljoprivrednih operacija
  3. Praćenje izvođenja operacija
  4. Analizu poslova

Operativni centar može da se koristi preko računara i mobilnih uređaja. Dostupan je i na srpskom jeziku, i potpuno je besplatan.