5. DAN – AGRONOMIJA

_

Ponuda agronomskih proizvoda

SEME PŠENICE

LG ARNOVA

Sorta novije generacije registrovana u 2019. godini. Odličan potencijal za prinos i kvalitet zrna.

Karakteristike:

 • Srednje rana sorta
 • Klas bez osja
 • Visok potencijal za prinos i kvalitet zrna
 • Visoka tolerantnost na bolesti
 • Kvalitetna grupa B2
 • Visina biljke oko 85-90 cm
 • Pogodna za sve tipove zemljišta
 • Rok setve 05.10 – 25.10.
 • Norma setve 450 klijavih zrna/m²

CS SOMTUOSO

Sorta koja poseduje visoku tolerantnost na bolesti

Karakteristike:

 • Srednje kasna sorta
 • Klas sa osjem
 • Visok potencijal za prinos i kvalitet zrna
 • Visoka tolerantnost na bolesti
 • Kvalitetna grupa B1
 • Pogodan za sve tipove zemljišta
 • Rok setve 01.10 – 25.10.
 • Norma setve 450-500 klijavih zrna

SEME JEČMA

NS LITOS
NS TALOS

Ozimi dvoredi ječmovi

Karakteristike:

 • Srednje rane sorte
 • Odličan potencijal za prinos
 • Odlična otpornost na poleganje
 • Dobra otpornost na zimu

Agrotehnika

 • Optimalna gustina setve
 • 350-400 klijavih zrna/m²
 • Optimalna setva od 25.09. – 15.10.
 • Setvena norma 350-400 klijavih zrna/ m²

Osobine zrna i tehnološki kvalitet:

 • Hektolitarska masa 75-79 kg
 • Sadržaj proteina 10,5-12,5%
 • Krupno zrno

SEME ULJANE REPICE

Dariot neranjiv hibrid!

Novi hibrid uljane repice na tržištu Srbije!
Dokazana genetika u regionu!

 • Visok potencijal za prinos.
 • Visok sadržaj ulja.
 • Visoka tolerantnost na bolesti!

PESTICIDI

PROTENDO DUO – Harmonija visokog kvaliteta i prinosa

– Dvojna sigurnost za zdraviji prinos strnih žita

Kombinacija dve akrivne materije protiokonazol i tebukonazol efikasno deluju na ekonomski najznačajnije bolesti lista i klasa kod strnih žita.
Primenom preparata Protendo Duo na početku cevtanja obezbeđuje se sigurna zaštita od ekonomski najzančajnijih bolesti lista kao što su Blumeria sp, Puccinia sp., Septoria sp., kao i najzančajnije bolesti klasa kao što je Fusarium sp.

Napredna formulacija sa većom koncentracijom aktivnih materija koje se idealno dopunjuju pruža odličnu preventivnu zaštitu stabla, lista i klasa.

PROTENDO® je sistematični fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Suzbija i kontroliše širok spektar prouzrokovača bolesti pšenice, ječma, uljane repice i suncokreta među kojima su najznačajnije Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria tritici, Phyrenophora teres, Fusarium spp, Sclerotinia scelerotioum, Phoma lingam. Aktivna materija protiokonazol pripada grupi triazola, deluje inhibitorno na biosintezu ergosterola koji je gradivna materija ćelijskog zida gljiva, te na taj način sprečava njihov dalji razvoj.

BOUNTY® je sistematičan fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Jedinstvena koncentrisana formulacija ovog preparata doprinosi njegovoj širokoj primeni i predstavlja temelj u zaštiti useva pšenice i ječma protiv najrasprostranjenijih patogena (Erysiphe graminis, Puccinia spp, Septoria spp., Fusarium spp.), kao i u suzbijanju najznačajnijih bolesti u uljanoj repici (Alternaria brassicae, Erysphe cruciferarum i drugih patogena). Pravo ekonomično rešenje samostalno ili u kombinaciji. BOUNTY® sa svojom naprednom formulacijom predstavlja stabilan fungicid koji za razliku od drugih preparata na tržištu nema problema sa kristalizacijom i taloženjem.

SASTAV (A.M.)
PROTENDO® Protiokanazol 250g/l

FORMULACIJA
Koncentrat za emulziju (EC)


SASTAV (A.M.)
BOUNTY® Tebukonazol 430g/l

FORMULACIJA
Koncentrovana suspenzija (SC)

image

SCORE TOPREX – Zdrav usev, siguran prinos

Score Toprex je regulator rasta i fungicid u usevu uljane repice sa dve aktivne materije – difenokonazol i paklobutrazol sa višestrukim delovanjem kao regulator rasta i izuzetnom efikasnosnošću na ključne bolesti.
Primenom preparata u jesen obezbeđujemo da se biljka dobro ukoreni i pripremi za zimski period, dok primenom u proleće obezbeđujemo veći broj bočnih grana koje su nosioci prinosa kod uljane repice kao i zaštitu od ekonomski najznačajnijih bolesti.

SASTAV (A.M.)
Difenokonazol 250g/l + Paklobutrazol 125g/l

FORMULACIJA
Koncentrovana suspenzija (SC)

PREPORUČENA DOZA l/HA
0,35l/ha


PRIMENA

SCORE TORPEX primenom u jesen obezbeđuje bolje ukorenjavanje, smanjuje opasnost od bolesti , oštećenja od mraza, sprečava prevelik rast i opasnost od poleganja tokom zime, dok prolećna primena regulatora rasta utiče na formiranje bočnih izdanaka, kao i skraćivanjem i jačanjem stabljike. SCORE TORPEX je preparat koji pored odlične regulacije rasta ima i odlično fungicidno dejstvo i predstavlja najbolje rešenje na našem tržištu. Primena u fazi 4-6 lista je savršen momenat za postizanje maksimalnog učinka i direktnog efekta na sigurniji razvoj biljke, kao i boljeg prinosa.

JESENJA PRIMENA

 • Bolji razvoj korena
 • Odlična kontrola bolesti
 • Regulacija rasta
 • Poboljšana otpornost na izmrzavanje

PROLEĆNA PRIMENA

 • Bolje bočno granjanje
 • Zaštita od najznačajnijih bolesti
 • Uniformno cvetanje
 • Ravnomerno sazrevanje mahuna

FOLIJARNA ISHRANA BILJAKA

Barrier

– Zaštitnik biljaka od bolesti, insekata i mehaničkog oštećenja ploda

Kombinacija kalcijuma i silicijumske kiseline, koji se nalaze u proizvodu Barrier, povećava otpornost biljaka na gljivične i bakterijske patogene i podiže odbrambeni mehanizam od napada insekata. Barrier potpomaže fizičku, biohemijsku i molekularnu otpornost biljaka na bolesti i insekte, kao i na stresne uslove za gajenje.

Primenom proizvoda Barrier utiče se na biohemijske i fizičke karakteristike, omogućava se bolja ujednačenost ploda, kao i dužinu čuvanja ploda, odnosno produžava rok trajanja ploda od berbe do konačne konzumacije.

AminoPro™

– Organski aktivator rasta sa aminokiselinama – za folijarnu primenu i kroz sistem za zalivanje

AminoPro je organsko tečno đubrivo sa visokim sadržajem azota, napravljen uravnoteženom mešavinom slobodnih aminokiselina i posebno pogodan za folijarnu primenu.

Primenom proizvoda AminoPro tokom ranog vegetativnog rasta i razvoja cveta, kao i u svim kritičnim fazama vegetativnog ciklusa kada usevima trebaju odmah dostupne hranljive materije. Slobodne aminokiseline u AminoPro se brzo apsorbuju u listovima i odmah koriste u biohemijskim procesima. Primenom AminoPro moguće je dobiti povećanje u metabolizmu rasta biljaka (prevazilaženje perioda neaktivnosti), pravilniji razvoj i rast i veće prinose, kao i povećanje sadržaja proteina u zrnu žitarica i sadržaja ulja kod uljanih kultura.

Sticker

– Azotno đubrivo i okvašivač za folijarnu primenu

Đubrivo i okvašivač u jednom proizvodu, na bazi prirodnih polimera

STICKER je proizvod koji je namenjen za upotrebu pri prskanju na list i/ili vegetativnu površinu. Kao sredstvo za popravljanje svojstva rastvora za prskanje i kao đubrivo i okvašivač u jednom proizvodu. STICKER je na bazi prirodnih polimera koji utiču na poboljšano nanošenje rastvora na ciljane površine, duže zadržavanje na listu ili vegetativnoj masi, kao i stabilnost rastvora. Može se primeniti u svim usevima u bilo kom delu vegetacije kada je potrebna dodatna količina azota. STICKER zbog svoje hemijske formulacije poseduje svojstva okvašivača i utiče na poboljšana svojstva rastvora za prskanje, bilo da se koristi sa agrohemijskim sredstvima ili drugim đubrivima.

STICKER je kompatibilan sa svim vrstama folijarnih đubriva; može se koristiti u mešavini sa uobičajenim agrohemikalijama pod uslovom da se slede upozorenja i uputstva propisana za njihovu upotrebu.

MERKANTILA

SAJAMSKE AKCIJE AGRONOMSKIH PROIZVODA