4. DANPostprodajna podrška – Servisne usluge

_

SERVISNE USLUGE KITE DOO

Servisna služba kompanije KITE DOO, se bavi održavanjem kompletnog ranga mašina, koje je deo prodajnog programa naše kompanije. Servisni tim sačinjava 18 stručnih i obučenih profesionalaca, koji su uvek spremni da reaguju, kako na terenu, tako i u našim radionicama. Bavimo se redovnim održavanjem, havarijskim održavanjem, u garanciji i van garancije, i to na dva osnovna načina. Prvi je rad u našim opremljenim radionicama, koje se nalaze u Novom Sadu i u Bačkoj Topoli, a u bliskoj budućnosti planiran je i remontni centar u Sremskoj Mitrovici. Takođe, bavimo se i terenskim radom, za sve popravke za koje je neophodno da se izađe na teren i da se obezbedi ispravnost mašine. Na raspolaganju imamo 15 servisnih vozila opremljenih svim potrebnim konvencionalnim i specijalnim alatima za popravku Vaših mašina. Svi članovi našeg servisnog tima, posećuju redovno trening centre, kako bi svoju profesionalnost podigli na najviši nivo. Ono što nudimo kupcima u zimskom periodu, kada je sezona završena i sve mašine stoje parkirane, je Expert Check – provera mašine od strane stručnog lica, kako bi se na vreme i blagovremeno obezbedilo, da mašina u narednu sezonu uđe maksimalno ispravna, da bi mogla da ispuni sve one zahteve koji se od nje i očekuju.

EXPERT CHECK – EKSPERTSKI PREGLED

Dobro poznati Expert Check – Ekspertski Pregled kombajna u predsezoni pruža vam sigurnost u žetvi, da radite punim kapacitetom bez zastoja. Proverom svih vitalnih tačaka kombajna po servisnim inspekcijskim listama John Deere-a, prekontrolisaćemo sve sisteme vašeg kombajna i predočiti vam stanje i dati predlog neophodnih popravki I održavanja. Pozovite nas i iskoristite specijalne pogodnosti za nabavku rezervnih delova po listama Ekspertskog Pregleda

SAVETI SERVISNIH EKSPERATA

Dragi posetioci, ovaj kratak film o Expert Check – Ekspertskom pregledu govori vam o vrsti kontrola koje se vrše pri samom pregledu. Ova i još mnoge druge kontrole služe kako bi se izvršio kompletan pregled Vaše mašine i stekla tačna slika o staju vaše mašine. Podaci o kontrolnim tačkama dobijaju se iz servisne baze John Deere, koja se dopunjava iz servisnih baza distributera iz celog sveta. Ovakav detaljan pregled sa osvrtom na sve kritične tačke za svaki model mašine, dostupan je samo ovlašćenim distributerima i serviserima i jedini vam daje presek stanja mašine sa predlogom potrebnih I preporučenih popravki, kako bi Vaša mašina bila spremna za maksimalne performanse u predstojećoj sezoni. Naši Servisni Eksperti opremljeni su svim potrebnim alatima i opremom, za proveru svih mehaničkih i električno – elektronskih komponenata. Kontaktirajte nas za više detalja i pratite nas na društvenim mrežama za naredne objave i filmove na ovu temu.

JOHN DEERE FARMSIGHT PAKET SERVISNIH USLUGA

FarmSight je paket servisnih usluga koji olakšava Vaš svakodnevni posao na imanju. Izaberite paket koji najbolje odgovara Vašim zahtevima i unapredite svoju proizvodnju. 

Naši FarmSight servisni paketi obuhvataju usluge koje doprinose unapređenju produktivnosti, performasi i podrške u agrobiznisu. Koristite iskustva farmera iz celog sveta, i iskoristite najbolja za svoj posao.

John Deere FarmSight – Vaša pametna farma!

U VEŠTIM RUKAMA

Kada vaš John Deere traktor iz serije 30 ili W/T kombajn, napuni 8 godina i više, može mu zatrebati posebno održavanje.

Vaša poljoprivredna mašina je možda starija, ali nije još za bacanje. Pobrinućemo se da imate pravi pristup – uradite naš FREE CHECK pregled po fabrički definisanim tačkama. Na osnovu ovoga naši serviseri će doći i pregledati detaljno sklopove na koje su parametri vašeg pregleda skrenuli pažnju i dati vam sugestiju za rešenje potencijalnih problema, a kreiraćemo vam i ponudu za potrebne delove za opravku, da zadovolji sve vaše potrebe za kvalitetom, cenom i pouzdanošću, a na sve radove i rezervne delove dobićete fabričku garanciju. Ovo je nova kampanja kompanije John Deere sa ciljem da vas uveri da i vaši stariji modeli mašina mogu da budu ravnopravni nosioci proizvodnje.

Za sve detalje pozovite nas i dobićete potrebne instrukcije i liste za pregled po tačkama.