4. DAN – AGRONOMIJA, AMS REŠENJA ZA PRECIZNU POLJOPRIVREDU, POSTPRODAJNA PODRŠKA

_

Ponuda agronomskih proizvoda

SEME PŠENICE

LG ARNOVA

Sorta novije generacije registrovana u 2019. godini. Odličan potencijal za prinos i kvalitet zrna.

Karakteristike:

 • Srednje rana sorta
 • Klas bez osja
 • Visok potencijal za prinos i kvalitet zrna
 • Visoka tolerantnost na bolesti
 • Kvalitetna grupa B2
 • Visina biljke oko 85-90 cm
 • Pogodna za sve tipove zemljišta
 • Rok setve 05.10 – 25.10.
 • Norma setve 450 klijavih zrna/m²

CS SOMTUOSO

Sorta koja poseduje visoku tolerantnost na bolesti

Karakteristike:

 • Srednje kasna sorta
 • Klas sa osjem
 • Visok potencijal za prinos i kvalitet zrna
 • Visoka tolerantnost na bolesti
 • Kvalitetna grupa B1
 • Pogodan za sve tipove zemljišta
 • Rok setve 01.10 – 25.10.
 • Norma setve 450-500 klijavih zrna

SEME JEČMA

NS LITOS
NS TALOS

Ozimi dvoredi ječmovi

Karakteristike:

 • Srednje rane sorte
 • Odličan potencijal za prinos
 • Odlična otpornost na poleganje
 • Dobra otpornost na zimu

Agrotehnika

 • Optimalna gustina setve
 • 350-400 klijavih zrna/m²
 • Optimalna setva od 25.09. – 15.10.
 • Setvena norma 350-400 klijavih zrna/ m²

Osobine zrna i tehnološki kvalitet:

 • Hektolitarska masa 75-79 kg
 • Sadržaj proteina 10,5-12,5%
 • Krupno zrno

SEME ULJANE REPICE

Dariot neranjiv hibrid!

Novi hibrid uljane repice na tržištu Srbije!
Dokazana genetika u regionu!

 • Visok potencijal za prinos.
 • Visok sadržaj ulja.
 • Visoka tolerantnost na bolesti!

PESTICIDI

PROTENDO DUO – Harmonija visokog kvaliteta i prinosa

– Dvojna sigurnost za zdraviji prinos strnih žita

Kombinacija dve akrivne materije protiokonazol i tebukonazol efikasno deluju na ekonomski najznačajnije bolesti lista i klasa kod strnih žita.
Primenom preparata Protendo Duo na početku cevtanja obezbeđuje se sigurna zaštita od ekonomski najzančajnijih bolesti lista kao što su Blumeria sp, Puccinia sp., Septoria sp., kao i najzančajnije bolesti klasa kao što je Fusarium sp.

Napredna formulacija sa većom koncentracijom aktivnih materija koje se idealno dopunjuju pruža odličnu preventivnu zaštitu stabla, lista i klasa.

PROTENDO® je sistematični fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Suzbija i kontroliše širok spektar prouzrokovača bolesti pšenice, ječma, uljane repice i suncokreta među kojima su najznačajnije Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria tritici, Phyrenophora teres, Fusarium spp, Sclerotinia scelerotioum, Phoma lingam. Aktivna materija protiokonazol pripada grupi triazola, deluje inhibitorno na biosintezu ergosterola koji je gradivna materija ćelijskog zida gljiva, te na taj način sprečava njihov dalji razvoj.

BOUNTY® je sistematičan fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Jedinstvena koncentrisana formulacija ovog preparata doprinosi njegovoj širokoj primeni i predstavlja temelj u zaštiti useva pšenice i ječma protiv najrasprostranjenijih patogena (Erysiphe graminis, Puccinia spp, Septoria spp., Fusarium spp.), kao i u suzbijanju najznačajnijih bolesti u uljanoj repici (Alternaria brassicae, Erysphe cruciferarum i drugih patogena). Pravo ekonomično rešenje samostalno ili u kombinaciji. BOUNTY® sa svojom naprednom formulacijom predstavlja stabilan fungicid koji za razliku od drugih preparata na tržištu nema problema sa kristalizacijom i taloženjem.

SASTAV (A.M.)
PROTENDO® Protiokanazol 250g/l

FORMULACIJA
Koncentrat za emulziju (EC)


SASTAV (A.M.)
BOUNTY® Tebukonazol 430g/l

FORMULACIJA
Koncentrovana suspenzija (SC)

image

SCORE TOPREX – Zdrav usev, siguran prinos

Score Toprex je regulator rasta i fungicid u usevu uljane repice sa dve aktivne materije – difenokonazol i paklobutrazol sa višestrukim delovanjem kao regulator rasta i izuzetnom efikasnosnošću na ključne bolesti.
Primenom preparata u jesen obezbeđujemo da se biljka dobro ukoreni i pripremi za zimski period, dok primenom u proleće obezbeđujemo veći broj bočnih grana koje su nosioci prinosa kod uljane repice kao i zaštitu od ekonomski najznačajnijih bolesti.

SASTAV (A.M.)
Difenokonazol 250g/l + Paklobutrazol 125g/l

FORMULACIJA
Koncentrovana suspenzija (SC)

PREPORUČENA DOZA l/HA
0,35l/ha


PRIMENA

SCORE TORPEX primenom u jesen obezbeđuje bolje ukorenjavanje, smanjuje opasnost od bolesti , oštećenja od mraza, sprečava prevelik rast i opasnost od poleganja tokom zime, dok prolećna primena regulatora rasta utiče na formiranje bočnih izdanaka, kao i skraćivanjem i jačanjem stabljike. SCORE TORPEX je preparat koji pored odlične regulacije rasta ima i odlično fungicidno dejstvo i predstavlja najbolje rešenje na našem tržištu. Primena u fazi 4-6 lista je savršen momenat za postizanje maksimalnog učinka i direktnog efekta na sigurniji razvoj biljke, kao i boljeg prinosa.

JESENJA PRIMENA

 • Bolji razvoj korena
 • Odlična kontrola bolesti
 • Regulacija rasta
 • Poboljšana otpornost na izmrzavanje

PROLEĆNA PRIMENA

 • Bolje bočno granjanje
 • Zaštita od najznačajnijih bolesti
 • Uniformno cvetanje
 • Ravnomerno sazrevanje mahuna

FOLIJARNA ISHRANA BILJAKA

Barrier

– Zaštitnik biljaka od bolesti, insekata i mehaničkog oštećenja ploda

Kombinacija kalcijuma i silicijumske kiseline, koji se nalaze u proizvodu Barrier, povećava otpornost biljaka na gljivične i bakterijske patogene i podiže odbrambeni mehanizam od napada insekata. Barrier potpomaže fizičku, biohemijsku i molekularnu otpornost biljaka na bolesti i insekte, kao i na stresne uslove za gajenje.

Primenom proizvoda Barrier utiče se na biohemijske i fizičke karakteristike, omogućava se bolja ujednačenost ploda, kao i dužinu čuvanja ploda, odnosno produžava rok trajanja ploda od berbe do konačne konzumacije.

AminoPro™

– Organski aktivator rasta sa aminokiselinama – za folijarnu primenu i kroz sistem za zalivanje

AminoPro je organsko tečno đubrivo sa visokim sadržajem azota, napravljen uravnoteženom mešavinom slobodnih aminokiselina i posebno pogodan za folijarnu primenu.

Primenom proizvoda AminoPro tokom ranog vegetativnog rasta i razvoja cveta, kao i u svim kritičnim fazama vegetativnog ciklusa kada usevima trebaju odmah dostupne hranljive materije. Slobodne aminokiseline u AminoPro se brzo apsorbuju u listovima i odmah koriste u biohemijskim procesima. Primenom AminoPro moguće je dobiti povećanje u metabolizmu rasta biljaka (prevazilaženje perioda neaktivnosti), pravilniji razvoj i rast i veće prinose, kao i povećanje sadržaja proteina u zrnu žitarica i sadržaja ulja kod uljanih kultura.

Sticker

– Azotno đubrivo i okvašivač za folijarnu primenu

Đubrivo i okvašivač u jednom proizvodu, na bazi prirodnih polimera

STICKER je proizvod koji je namenjen za upotrebu pri prskanju na list i/ili vegetativnu površinu. Kao sredstvo za popravljanje svojstva rastvora za prskanje i kao đubrivo i okvašivač u jednom proizvodu. STICKER je na bazi prirodnih polimera koji utiču na poboljšano nanošenje rastvora na ciljane površine, duže zadržavanje na listu ili vegetativnoj masi, kao i stabilnost rastvora. Može se primeniti u svim usevima u bilo kom delu vegetacije kada je potrebna dodatna količina azota. STICKER zbog svoje hemijske formulacije poseduje svojstva okvašivača i utiče na poboljšana svojstva rastvora za prskanje, bilo da se koristi sa agrohemijskim sredstvima ili drugim đubrivima.

STICKER je kompatibilan sa svim vrstama folijarnih đubriva; može se koristiti u mešavini sa uobičajenim agrohemikalijama pod uslovom da se slede upozorenja i uputstva propisana za njihovu upotrebu.

MERKANTILA

John Deere AMS – Rešenja za Preciznu Poljoprivredu

Precizna poljoprivreda

Danas, primenjena tehnologija i digitalizacija imaju ključnu ulogu u postizanju maksimalnih prinosa, najboljeg kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i optimalne efikasnosti rada uz minimalno trošenje resursa. John Deere tehnologija za Preciznu Poljoprivredu, pomaže njenim korisnicima da njihova gazdinstva budu održiva, profitabilna i da mogu dalje da se razvijaju.
Povećanje produktivnosti mašina, kvaliteta i prinosa poljoprivrednih proizvoda, smanjenje troškova proizvodnje uz povećanje udobnosti rukovaoca, počinje korišćenjem John Deere prijemnika i monitora.

Prijemnici

Prijemnik StarFire 6000 je najsavremenije rešenje koje koristi GNSS signale sa GPS i GLONASS satelita. Modul za kompenzaciju terena (TCM) izračunava nagnutost mašine u odnosu na sve tri ose rotacije, kako bi se obezbedilo njeno pravilno pozicioniranje u svakom polju, bez obzira na terenske karakteristike. Prijemnik StarFire 6000 može da se prenosi sa jedne na drugu mašinu i tako koristi tokom cele poljoprivredne sezone.

Vrste signala

SF1 je polazni, besplatan signal, preciznosti +/- 15 cm između prolaza, savršen za obradu zemljišta, primenu mineralnih đubriva, prskanje, košenje i žetvu.

SF3 je signal preciznosti +/- 3 cm između prolaza, idealan za setvu širokoredih i uskoredih kultura. Linije vođenja koje ste napravili u setvi koristite tokom cele vegetacione sezone (9 meseci), za kultiviranje, prihranu i zaštitu useva. Zahteva dodatnu aktivaciju i licencu za određeni period zakupa.

RTK signal ima najveću preciznost između prolaza, +/-2,5 cm. Linije vođenja i granice parcela, koje su napravljene korišćenjem ovog signala, mogu se koristiti godinama, jer su eliminisane greške usled odstupanja satelita sa putanja. U slučaju gubitka signala RTK sa bazne stanice, prijemnik StarFire 6000 obezbeđuje besplatan RTK Extent signal u trajanju od 14 dana. Zahteva dodatnu aktivaciju i opremu.

KITE DOO Mobilna RTK Mreža

KITE DOO Mobilna RTK mreža pokriva teritoriju Vojvodine, Mačvu i deo Semberije.

Svim korisnicama sa ovog područja je na ovaj način omogućeno da sprovode preciznu poljoprivrednu proizvodnju, sa tačnošću od 2,5 cm i višegodišnjom ponovljivošću granica parcela i linija vođenja, pa i tako mogu da uštede 5-8% sredstva u proizvodnji.

Monitori

John Deere monitori 4. generacije imaju potpuno isti, lak za upotrebu i neverovatno intuitivan korisnički interfejs. U monitorima je ugrađeno kompletno uputstvo za rukovanje, a u standardnu opremu je uključeno: ISOBUS AEF kompatibilnost, korišćenje mapa za varijabilnu primenu repromaterijala (VRA), dokumentacija i sinhronizacija podataka.

Integrisane verzije monitora nose oznake CommandCenter 4200 i CommandCenter 4600, a prenosivi monitori imaju nazive 4240 Universal i 4640 Universal.

Sa John Deere AMS rešenjima upravljajte Vašim gazdinstvom iz komfora Vašeg doma

Kreiranje A-B linije na John Deere monitorima 4. generacije

Operativni centar

John Deere Operativni Centar je vaš poljoprivredni portal za prikupljanje i prikazivanje agronomskih podataka i informacija o mašini. Važne informacije su pregledno prikazane, što pomaže da prave odluke donesete brzo i lako.

Operativni centar na našem veb-portalu MyJohnDeere. Com, Vas sa jednog mesta povezuje sa Vašim mašinama i parcelama. Operativni centar Vam omogućuje da bez prekida razmenjujete podatke sa Vašim John Deere prodavcem, licima kojima radite usluge i drugim pouzdanim poslovnim partnerima.

John Deere Operativni centar je menadžment softver koji se koristi za:

 1. Unos mašina, opreme i inputa za proizvodnju
 2. Planiranje poljoprivrednih operacija
 3. Praćenje izvođenja operacija
 4. Analizu poslova

Operativni centar može da se koristi preko računara i mobilnih uređaja. Dostupan je i na srpskom jeziku, i potpuno je besplatan.

Konfigurišite sistem za automatsko navođenje koje odgovara vašim potrebama

John Deere AutoTrac sistem osigurava brzo određivanje linije vođenja i pouzdan rad, na bilo kojoj mašini.

John Deere Učionica za Preciznu Poljoprivredu na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu!

Danas, primenjena tehnologija i digitalizacija imaju ključnu ulogu u postizanju maksimalnih prinosa, najboljeg kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i optimalne efikasnosti rada uz minimalno trošenje resursa.
John Deere tehnologija za „Preciznu Poljoprivredu“, olakšava svojim korisnicima svakodnevni rad na farmi i parcelama, pomaže im da njihova gazdinstva budu održiva, profitabilna i da mogu dalje da se razvijaju.
Ukratko – povećanje produktivnosti mašina, unapređenje kvaliteta i prinosa poljoprivrednih proizvoda, smanjenje troškova proizvodnje uz povećanje udobnosti rukovaoca, spokoja i pravilnog upravljanje najkritičnijim resursom u našim životima – vremenom.

Dakle, potpuno je jasno, da bez Precizne Poljoprivrede ne možemo govoriti o kvalitetnoj i efikasnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Za kompaniju KITE je oduvek bilo izuzetno važno da doprinese modernizaciji i razvoju poljoprivredne proizvodnje, u čemu svakako veliki značaj ima i kompanija John Deere, čiji smo zvanični zastupnici na prostore Republike Srbije, i koja se neprestano trudi da bude pionir u razvoju alata i tehnologija za podršku „Preciznoj Poljoprivredi“.

Kompanija KITE DOO iz Novog Sada, kao zvanični zastupnik JOHN DEERE mašina i opreme na prostoru Republike Srbije, u Poljoprivrednom fakultetu iz Zemuna (Inbin Poljoprivredni Fakultet) je prepoznala strateškog partnera, kako u promociji savremene poljoprivredne mehanizacije, najpoznatijeg, najpopularnijeg i verovatno najvećeg svetskog proizvođača iz ove oblasti, tako i u saradnji u edukativnom procesu rada sa studentima.

Koncept PRECIZNE POLJOPRIVREDE i sve veći značaj njene primene u našim uslovima, je bio povod da kompanija KITE DOO donira opremu za ovu specijalizovanu učionicu. U „Učionici za Preciznu Poljoprivredu”, opremljenoj doniranim računarima, uvaženi profesori ovog fakulteta, zajedno sa studentima, mogu simulirati rad sa mašinom, prikupljanje podataka o zemljištu, pogonskoj i priključnoj mašini, klimatskim uslovima i drugim relevantim podacima, kao što su troškovi proizvodnje i analiza profitabilnosti. Instalirana oprema i softver, takođe omogućavaju i konekciju U REALNOM VREMENU putem JOHN DEERE OPERATIONS CENTER -a. Tim inžinjera iz AMS odeljenja kompanije KITE DOO, stoji uvek na raspolaganju da se uključi u nastavni proces, ali i da primi studente na praksu na terenu, kada se za to osiguraju bezbedni zdravstveni uslovi rada.

John Deere “Učionica za Preciznu poljoprivredu” će osigurati da studenti steknu praktična ali i teorijska znanja, zasnovana na dragocenim iskustvima farmera širom sveta, potrebna za pravilno shvatanje „Precizne Poljoprivredne Proizvodnje“ i da ta znanja mogu efikasno da primene u stvarnom životu i radu nakon završetka studija, kao kompetentni i pravilno obučeni inženjeri.

POSTPRODAJNA PODRŠKA….

SERVISNE USLUGE KITE DOO

Servisna služba kompanije KITE DOO, se bavi održavanjem kompletnog ranga mašina, koje je deo prodajnog programa naše kompanije. Servisni tim sačinjava 18 stručnih i obučenih profesionalaca, koji su uvek spremni da reaguju, kako na terenu, tako i u našim radionicama. Bavimo se redovnim održavanjem, havarijskim održavanjem, u garanciji i van garancije, i to na dva osnovna načina. Prvi je rad u našim opremljenim radionicama, koje se nalaze u Novom Sadu i u Bačkoj Topoli, a u bliskoj budućnosti planiran je i remontni centar u Sremskoj Mitrovici. Takođe, bavimo se i terenskim radom, za sve popravke za koje je neophodno da se izađe na teren i da se obezbedi ispravnost mašine. Na raspolaganju imamo 15 servisnih vozila opremljenih svim potrebnim konvencionalnim i specijalnim alatima za popravku Vaših mašina. Svi članovi našeg servisnog tima, posećuju redovno trening centre, kako bi svoju profesionalnost podigli na najviši nivo. Ono što nudimo kupcima u zimskom periodu, kada je sezona završena i sve mašine stoje parkirane, je Expert Check – provera mašine od strane stručnog lica, kako bi se na vreme i blagovremeno obezbedilo, da mašina u narednu sezonu uđe maksimalno ispravna, da bi mogla da ispuni sve one zahteve koji se od nje i očekuju.

REZERVNI DELOVI I OPREMA

Pravovremeno i kvalitetno održavanje, obezbediće Vam potrebne radne sate u sezoni bez zastoja i neplaniranih troškova. Mi kao ovlašćeni distributeri brendova John Deere, JCB, Kuhn, Joskin, Geringhoff i drugih, nudimo Vam samo originalne rezervne delove i maziva, pokrivene fabričkom garancijom. Kod nas ćete naći originalni kvalitet po najpovoljnijim cenama, dostupan odmah, za sve Vaše potrebe. Proverite naš kompletan asortiman proizvoda i pratite nas na društvenim mrežama za sve novosti i informacije.

Dragi posetioci, dobro došli na prezentaciju postprodajne podrške kompanije KITE DOO Novi Sad. Želimo da Vam se predstavimo i pojasnimo naše aktivnosti i usluge, koje Vam nudimo u cilju boljeg i lakšeg obavljanja svakodnevnog posla, povećanja produktivnosti i ostvarivanja profita. Kao jedini ovlašćeni distributer mašina, rezervnih delova i pružaoc servisnih usluga, nudimo Vam sigurnost, pouzdanost i kvalitet bez premca, u svim aspektima podrške koju Vam pružamo. Tu smo da vam pružimo potrebnu podršku kako bi vaš posao tekao bez problema. Tu smo zbog Vas.

NOVI KATALOG DELOVA 2021

Želeli bi da vam predstavimo novi Katalog delova za 2021. godinu, sa nekim novim, ali i starim ali proverenim stavkama, koje vaš svakodnevni posao treba da olakšaju, ubrzaju i unaprede. Možda niste ni razmišljali o nekim stvarima koje imamo u asortimanu, a mogu Vam značajno olakšati posao. Prelistajte naš novi katalog delova i pribora za 2021. i pronađite stavke koje vas interesuju.

EXPERT CHECK – EKSPERTSKI PREGLED

Dobro poznati Expert Check – Ekspertski Pregled kombajna u predsezoni pruža vam sigurnost u žetvi, da radite punim kapacitetom bez zastoja. Proverom svih vitalnih tačaka kombajna po servisnim inspekcijskim listama John Deere-a, prekontrolisaćemo sve sisteme vašeg kombajna i predočiti vam stanje i dati predlog neophodnih popravki I održavanja. Pozovite nas i do kraja meseca maja 2021. iskoristite specijalne pogodnosti za nabavku rezervnih delova po listama Ekspertskog Pregleda

SAVETI SERVISNIH EKSPERATA

Dragi posetioci, ovaj kratak film o Expert Check – Ekspertskom pregledu govori vam o vrsti kontrola koje se vrše pri samom pregledu. Ova i još mnoge druge kontrole služe kako bi se izvršio kompletan pregled Vaše mašine i stekla tačna slika o staju vaše mašine. Podaci o kontrolnim tačkama dobijaju se iz servisne baze John Deere, koja se dopunjava iz servisnih baza distributera iz celog sveta. Ovakav detaljan pregled sa osvrtom na sve kritične tačke za svaki model mašine, dostupan je samo ovlašćenim distributerima i serviserima i jedini vam daje presek stanja mašine sa predlogom potrebnih I preporučenih popravki, kako bi Vaša mašina bila spremna za maksimalne performanse u predstojećoj sezoni. Naši Servisni Eksperti opremljeni su svim potrebnim alatima i opremom, za proveru svih mehaničkih i električno – elektronskih komponenata. Kontaktirajte nas za više detalja i pratite nas na društvenim mrežama za naredne objave i filmove na ovu temu.

NE RIZIKUJTE

Ovaj i mnogi drugi filmovi na šaljiv način skreću pažnju da povoljnije rešenje nije uvek i jeftinije na kraju. Pratite nas na društvenim mrežama gde redovno objavljujemo filmove na temu kvaliteta originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala i prednosti koje dobijate njihovim korišćenjem. Značaj korišćenja originalnih rezervnih delova je višestruk. Samo originalni delovi su projektovani i izrađeni da zadovolje stroge standarde kvaliteta John Deere-a i oni će obezbediti pouzdanost Vaše mašine kao prvog dana eksploatacije. Originalni delovi su pokriveni fabričkom garancijom i povećavaju vrednost vaše mašine pri zameni, a korišćenjem istih od nas dobijate podršku i stručne savete kako bi vaša mašina radila bez greške.

Evropski distributivni centar za delove – Podrška bez premca!

Dostupnost rezervnih delova je bitan faktor u eksploataciji poljoprivredne mehanizacije i u poljoprivrednoj proizvodnji uopšte. U sezoni produktivnost često čini razliku između zarade i gubitka, pa je zaustavno vreme za održavanje i popravke uvek bitan faktor u računici profitabilnosti. Brza i redovna isporuka rezervnih delova je ključna za redovno obavljanje redovnih radnih operacija, pa mi kao ovlašćeni distributer stalno dižemo nivo lagera originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za sve John Deere mašine.

Pored sopstvenih zaliha glavni oslonac pri isporuci rezervnih delova je Evropski distributivni centar za delove (EPDC). Glavni distributivni centar za Evropu, Afriku, Bliski i Srednji istok raspolaže sa 105.000 m2 zatvorenog magacinskog prostora i na lageru u svakom momentu ima preko 300.000 različitih pozicija rezervnih delova i jedan je od najvećih distributivnih centara ovakve vrste u svetu. Svakodnevno se primi i obradi 6800 porudžbina a nedeljni promet rezervnih delova je preko 500.000 kilograma, određene pozicije se čuvaju i do 30 godina nakon prestanka proizvodnje određenog modela.


Sve ovo pokreće tim od 260 ljudi koji u 3 smene brinu da svaka porudžbina stigne do kupaca u najkraćem roku.

JOHN DEERE FARMSIGHT PAKET SERVISNIH USLUGA

FarmSight je paket servisnih usluga koji olakšava Vaš svakodnevni posao na imanju. Izaberite paket koji najbolje odgovara Vašim zahtevima i unapredite svoju proizvodnju. 

Naši FarmSight servisni paketi obuhvataju usluge koje doprinose unapređenju produktivnosti, performasi i podrške u agrobiznisu. Koristite iskustva farmera iz celog sveta, i iskoristite najbolja za svoj posao.

John Deere FarmSight – Vaša pametna farma!

U SIGURNIM RUKAMA

Kada vaš John Deere traktor iz serije 30 ili W/T kombajn, napuni 8 godina i više, može mu zatrebati posebno održavanje.

Vaša poljoprivredna mašina je možda starija, ali nije još za bacanje. Pobrinućemo se da imate pravi pristup – uradite naš FREE CHECK pregled po fabrički definisanim tačkama. Na osnovu ovoga naši serviseri će doći i pregledati detaljno sklopove na koje su parametri vašeg pregleda skrenuli pažnju i dati vam sugestiju za rešenje potencijalnih problema, a kreiraćemo vam i ponudu za potrebne delove za opravku, da zadovolji sve vaše potrebe za kvalitetom, cenom i pouzdanošću, a na sve radove i rezervne delove dobićete fabričku garanciju. Ovo je nova kampanja kompanije John Deere sa ciljem da vas uveri da i vaši stariji modeli mašina mogu da budu ravnopravni nosioci proizvodnje.

Za sve detalje pozovite nas i dobićete potrebne instrukcije i liste za pregled po tačkama.

JOHN DEERE ULJA I MAZIVA

John Deere ulja Vaš nevidljivi saveznik !

Ulja na oko izgledaju sva isto, ali razlike uvek postoje. John Deere već 15 godina razvija i poboljšava specifikacije svojih ulja, kako bi ispratio sve veće zahteve koji se pred njih postavljaju unapređenjem tehnologija u poljoprivredi.

Režim rada poljoprirednih mašina se značajno razlikuje od transportnih po pitanju režima i uslova rada. Specijalne formulacije svakog John Deere ulja dizajnirane su tako da u svakom momentu pruže adekvatnu zaštitu komponenti u kojima rade.

Nemojte rizikovati, upotrebom neadekvatnih ulja i maziva, zato što su dugoročne posledice upotrebom ovakvih ulja nesagledive i povlače sa sobom velike materijalne štete.

Izaberite potrebne rezervne delove i poručite ih samo jednim klikom!

Nabavka originalnih John Deere rezervnih delova je od sad lakša nego ikad!

Predstavljamo Vam novu funkcionalnost u sistemu pordžbine John Deere rezernih delova.

Na novom John Deere websajtu za Republiku Srbiju www.deere.rs u sekciji DELOVI, postoji pristup onlajn katalogu rezervnih delova, za sve modele John Deere mašina.

https://www.deere.rs/sr/delovi-i-servisiranje/delovi/

Iz udobnosti svoje fotelje ili tokom rada u polju, sa svog mobilnog telefona možete pristupiti katalogu John Deere rezervnih delova i pretraživati sve dostupne pozicije i sklopove i odabirom svake pozicije u korpu lako i jednostavno možete izvršiti nabavku potrebnih delova, sa samo par klikova.

Kad pošaljete Vaše trebovanje putem e-mail -a, koji će Vam biti automatski ponuđen izborom najbližeg ovlašćenog distributera na Vašoj teritoriji, a to je kompanija KITE DOO, u roku od samo nekoliko sati dobićete odgovor o dostupnosti i ceni traženih rezervnih delova, kao i o dinamici i načinima isporuke.

Kad kreirate sopstveni nalog na websajtu, možete pratiti Vaše porudžbine u prethodnom periodu, koje su izvršene ovim putem i uvek imati uvid u svoja trebovanja.

Ovim korisnim alatom, kompanija KITE DOO postaje još bliža i dostupnija svojim korisnicima, kako bi se olakšao svakodnevni rad, a redovno održavanje i popravke postale još brže i lakše.